Om sex og samliv

En undervisningsressurs om sex og samliv. Denne undervisningsressursen er utarbeidet av Ole Johnny Møyholm Plassering i fagplanen Etikk (Vg2) Etikk og tjeneste I og II (Vg1 og Vg2)   Kunnskapsmål Drøfte etiske problemstillinger ved hjelp av et etisk resonnement og i lys av kristen etikk Drøfte konsekvenser av ulike etiske ståsted Reflektere over eget og [...]