Islam – ressurspakke i tre deler (Del 3)

Del 3, fokus på islams rolle i samfunnet og sentrale aspekt ved etikken.