Why Faith – Michael Ots

PODCAST: Hva er tro? Handler det om å legge fornuft og rasjonalitet til side? Hvorfor skal vi tro? Har alle en tro?