The Post – «Trykke eller ikke trykke?»

Artikkel: "The Post" er en hyperaktuell film 
i fake news-beskyldningenes tidsalder. Hvem skal holde makten ansvarlig? Hvem skal avsløre løgner?