Korte svar: Hvordan formet vitnesbyrdene fra øyenvitner evangeliene?

Evangeliene inneholder bare øyevitners vitnesbyrd. En apostel er et øyenvitne, som har vært tilstede der historien utspant seg.