Ordet fra Gud

Artikkel: Lytter vi med oppmerksomhet og takknemlighet til skapelsens vitnesbyrd, det inspirerte Ordet og det inkarnerte Ordet?