Korte svar: Hva ligger bak vanlige innvendinger mot kristendom?

Korte svar: Mange ateister har både intellektuelle og moralske problem med den kristne Gud. Kan dette påvirke hvordan folk tenker om tro?