Misjonsvekkelsen – dybderessurs og aktualiseringer

Dette stoffet er tilknyttet kapittelet «Misjonsvekkelsen» (s. 110-113) i boken «Jordens største under». Misjonsvekkelsene på 1700- og 1800-tallet førte til at mange nye land fikk høre budskapet om Jesus. Denne misjonsinnsatsen var drevet av nød og et brennende engasjement. Innsatsen var riktignok ikke samordnet.   Det brennende misjonsengasjement og behovet for samordning førte frem til [...]