Naturvitenskap vs. teologi

Kan vi tro på skapelsen i vitenskapens tidsalder? Kan Bibelen forenes med denne kunnskapen? Er tro det motsatte av viten og fakta?