Det bibelske menneskesynet

Hvilken verdi har livet ut fra Guds perspektiv? Ta for deg bibelversene nedenfor og samtal om hvilket syn Bibelen har på mennesket og dets verdi.