Man of Steel

Samtaleguide: Supermann har omtalt som alt fra en Kristus-figur, til et kulturelt termometer, til en kroppsliggjøring av den amerikanske drømmen.