Kongens tale

En kort videoressurs som inkluderer klipp fra filmen og som utforsker relasjoner og fellesskap slik det kommer til uttrykk i filmen. Aktualiseringen inneholder også spørsmål til samtale. (15.02.2011) https://www.youtube.com/watch?v=kYoSQkfrjfA (Viss du ikke kan se videoen, prøv å åpne ressursen i en annen nettleser, f.eks. Firefox) Denne videoressursen inkluderer klipp fra filmen og utforsker relasjoner og [...]