Å VENTE PÅ EN GLEDE ER OGSÅ EN GLEDE (5/5)

ANDAKT:Tradisjonelt har vi noen arbeidsøkter vi går gjennom før jula er der: Vi gleder oss, blant annet med musikk.