Guds dom

FORDYPNINGSARTIKKEL - Hvorfor skal Gud dømme verden? Hva går denne dommen ut på? Hvordan kan vi vite at Gud dømmer rettferdig? PDF-versjon Den kristne trosbekjennelse sier at Gud er dommer over levende og døde. Vi mennesker liker imidlertid ikke å bli dømt, hverken av Gud eller av andre. Likevel, hver eneste dag avsier vi dommer. [...]