Gud og vitskapen

Er ikke en tro på Gud veldig uvitenskapelig? På nettsiden snakkomgud.no finner du samtaleopplegg rundt dette temaet.