Identitet og «Grey’s Anatomy»

Et samtaleopplegg rundt identitet med utgangspunkt i sitater hentet fra den populære tv-serien «Grey’s Anatomy». […]