The Good Wife – «Kjærlighet er oppbrukt»

Aktualisering: Er det slik at kjærligheten tar slutt og går over? Er vår egenkjærlighet så sterk at vi til slutt alltid vil velge oss selv fremfor andre hvis det tjener oss best?