Kirkemøtet i Nikea i år 323

En kort artikkel om bakgrunnen for "den nikenske trosbekjennelsen"