Charles Darwin og evolusjonsteorien

Forfatteren Bjørn Are Davidsen har skrevet en meget aktuell og interessant artikkel om Darwin og evolusjonsteorien.