En dommers dilemma

Samtaleguide: Filmen En dommers dilemma utforsker etiske dilemmaer, der både religion, juss og allmenn moral spiller inn.