Kan vi tro på «Skriften alene» i dag?

Podcast: Om reformasjonens kilde: Bibelen. Hvorfor var synet på Bibelen viktig den gang og hvorfor er det like viktig i dag?