Bibel, Big Bang og evolusjon

Kan en sammenholde bibeltroskap med tro på Big Bang og evolusjon? Lars og Margunn S. Dahle svarer.