VENTETID, BAKETID (3/5)

ANDAKT: Mens vi venter på jul, sitter vi ikke og tvinner tommeltotter. Tradisjonelt fyller vi ventetiden med noen arbeidsøkter.