De ti bud og media

De ti bud er mer enn 3000 år gamle, likevel tar de opp temaer som er like aktuelle i dag som den gang, blant annet løgn, drap, ekteskapsbrudd og tyveri.