Korte svar: Hvorfor er et forsvar for Bibelens pålitelighet viktig?

Korte svar: Hvorfor er et forsvar for Bibelens pålitelighet viktig?