Den virkelige seksuelle revolusjon

ARTIKKEL: Sex er en vakker ting, en gave fra en raus og kjærlig Gud. Men det er ikke den dypeste tingen. Det er en skygge, et vagt bilde, en silhuett av Guds kjærlighet til sitt folk. Dette er den sanne seksuelle revolusjonen.