Identitet og “Grey’s Anatomy”

Et samtaleopplegg rundt identitet med utgangspunkt i sitater hentet fra den populære tv-serien “Grey’s Anatomy”. […]