Troende i trøbbel – Allah eller Jesus?

Podcast: Islam har en del fellestrekk med kristendom. Hva gjør at kristendom er sann og troverdig, men ikke islam?