Fokus på de ti bud

Denne artikkelen gir en kort innføring i de ti budenes teologiske bakgrunn, med vekt på budenes opprinnelige funksjon, deres frelseshistoriske funksjon og deres aktuelle funksjon.