Forum for didaktikk i kristent perspektiv var arrangør for et fagseminar om kjønn og seksualitet for lærere ved kristne friskoler  24. – 25. november 2021.

FOREDRAG: Her kan du lytte til Margunn Serigstad Dahles foredrag om Seksualitet i populærkulturen og Seksualitet i kristen tro og noen andre livssyn.

I Seksualitet i populærkulturen ser Dahle på hvilke typiske uttrykk for seksualitet vi finner i mangfoldet av TV-serier, filmer, musikk, dataspill og tegneserier – og i sosiale medier. Hvilke verdier og normer kommer til uttrykk, og hva med menneskesynet?

Foredraget leder dermed opp til det påfølgende temaet på fagseminaret: Seksualitet i kristen tro og noen andre livssyn. Her illustrerer Dahle hvordan livssyn som perspektiv kan gi hjelp til å forstå og vurdere mangfoldet av livsstiler og oppfatninger når det gjelder seksualitet, kropp og kjønn i samtiden. Hva er typisk for det kristne livssynet i forhold til aktuelle religiøse og sekulære alternativer? Hvordan kan vi med respekt og integritet bidra til kritisk tenkning og vurdering ut fra det kristne livssynet?

Margunn Serigstad Dahle

Hun er førstelektor ved NLA Høgskolen Kristiansand, team- og produksjonsleder i Damaris og redaktør for Damaris Skole Vgs. Faglig hovedområde er kommunikasjon og livssyn, med særlig vekt på livssynsteori, livssynsanalyse og religionspedagogikk. Hun er også leder for forskergruppen om Barn, medier og livssyn.

Innlegget under er bygget på hennes presentasjon, se også PDF i to ulike versjoner:

DEL 1: Seksualitet i populærkulturen

Nedenfor følger noen eksempler og sitater fra foredraget.

Disney: The Owl House (2020, Uglehuset Disney+)

Amity og Luz klare for date i Disneys første animasjonsserie med bifil hovedkarakter.

(Se klippet fra 12:07)

Ed Sheeran: Shape of you

Girl, you know I want your love
Your love was handmade for somebody like me
Come on now, follow my lead
I may be crazy, don’t mind me

Say, boy, let’s not talk too much
Grab on my waist and put that body on me
Come on now, follow my lead
Come, come on now, follow my lead

I’m in love with the shape of you
We push and pull like a magnet do
Although my heart is falling too
I’m in love with your body

And last night you were in my room
And now my bedsheets smell like you
Every day discovering something
brand new
I’m in love with your body

Oh-I-oh-I-oh-I-oh-I
I’m in love with your body
Oh-I-oh-I-oh-I-oh-I
I’m in love with your body

SKAM: seksuelt uerfaren, hva da?

Hva så, når en ikke har “gjort det”? All erfaring er tilsynelatende greit, bortsett fra ingen erfaring – slik det kommer til uttrykk i den prisbelønte serien SKAM.

BATMAN: Karakteren Robin kommer ut av skapet i tegneserieutgave (2021)

Hentet fra NRK august 2021.

Meghan Fitzmartin, som sammen med tegnekunstner Belén Ortega har skapt tegneserieutgaven, forteller:

… at Robins seksualitet og legning er en del av ham som karakter, og at det gir mening for resten av historien hans at han nå kommer til rette med seg selv om det. Vi får nå vite at han blir forelsket i menn, samtidig som han tidligere også har vært i forhold med kvinner (….).
– Jeg ønsket å hylle det faktum at seksualitet er en reise, sier Fitzmartin.

Følelsene og lengslene, med kjernespørsmålet: Hvem er jeg? 

 • lete utover? / innover? / oppover?

Se samtaleguiden til biografien om Victor Sotberg Bare Victor 

@ultimate_skye did a thing #lgbt #sexuality #gender #gay #transgender #trend #trending #fyp #fypシ #foryou ♬ Impostor – Dane Official

Populærkulturen som danningsagent – med eksempel fra Disney

Camilla Bjørn skriver Gi “Frost”- Elsa en jentekjæreste, (VG 2016):

Homofili har for lengst tatt sin fortjente plass i populærkulturen, men er fortsatt fraværende i den høykommersielle barnekulturen. Det finnes få rollemodeller for barn å identifisere seg med, eller historier om helter med en annen seksuell legning.

@tv.show.sexualitiess Reply to @ii_kenzie101 comment shows 🙂 #UltaSkinTok #frozen #sexuality #pronouns #fypシ ♬ Mother mother songs tbh – Tall woman

Dataspillverdenen – med eksempel fra Life is Strange

Dataspillserie 2015-2021. Aldersgrense 16 år. Åpent for romantisk forhold med en av samme eller motsatt  kjønn.

Ulike fortellinger og genrer – samme grunnleggende budskap

 • vær deg selv
 • vær sann mot deg selv
 • følg hjertet
 • finn deg selv

Presset…

Se klipp fra NRK serien Lik meg, sesong 5 episode 4

DEL 2: Seksualitet i kristen tro og noen andre livssyn

Med andre ord: Seksualitet sett i livssynsperspektivet

Zara Larsson: Ain’t My Fault 

Livssyn som perspektiv

Hvordan kan livssyn som perspektiv gi hjelp til å forstå og vurdere mangfoldet av livsstiler og oppfatninger når det gjelder seksualitet, kropp og kjønn?

 • Verdier: hva er godt? skjønt? rett? sant?
 • Menneskesyn: hva gir mennesket særpreg og verdi?
 • Virkelighetsforståelse: religiøs eller sekulær?
 • Tro: hvor forankrer vi dypest sett vår tillit og vår søken etter mening?

Alle har et livssyn

 • svar på livsspørsmålene
 • bevisst eller ubevisst
 • vanskelig å se våre egne oppfatninger

Med livssyn som perspektiv

 • ser vi mangfoldet av perspektiver
 • ser vi at det er ulike helhetssyn
 • ser vi at det ikke er selvfølgeligheter

Videre

 • kan vi sammenligne
 • kan vi stille spørsmål

= kritisk tenkning

Den seksuelle revolusjonen. ( Jf.  Nakne uten skam , Stefan Gustavsson, 2021)

Livssynsmessig utvikling

 • Fra kristen teisme
  • felles kulturell arv
  • rammer og mening gitt av skaperen
 • Til naturalisme/individualisme
  • følg lystene
  • ingen dypere mening
  • overlatt til seg selv

Kjønn, sex og identitet nå knyttet sammen

 • Kjønn: fra biologi til selvdefinisjon
 • Sex: fra “ekteskap” til “utforske” selv
 • Identitet: fra gitt til selvdefinerende og flytende

= Individualisme

Utviklingen av individualismen

 • The 80s: serving yourself
 • The 90s: finding yourself
 • The 00s: accepting yourself
 • The 10s: expressing yourself

Sam Alberry

Ekspressiv individualisme

«that each one of us has his/her own way of realizing our humanity we are called to live that out (‘express’ it) rather than confirm to modes imposed by others (especially institutions).»  Charles Taylor, kanadisk filosof

 • Jeg finner meg selv ved å gå inn i meg selv
  • Individets verdi – hvor er forankringen?
 • Stå imot konformtetspress fra omgivelsene (tradisjon/religion)
  • Andres / samfunnets / fellesskapets rolle i forhold til identiteten – oppleves bare som negativt
 • Dypt inne i meg selv finner jeg mitt unike, sanne jeg
  • Hva finner vi dypt i oss selv?
 • Dette sanne, nye jeg må tas frem i lyset
  • Bør følelsene definere oss?
  • Kan alle følelser bekreftes?
 • Jeg må bekreftes av omgivelsene
  • ‘Unik’ – men sammenligner. Krevende
 • Det som ikke bekrefter min nye identitet er undertrykkende og skadelig
  • Fanget i en konflikt

Grey’s Anatomy  – et eksempel

Klipp fra sesong 6, episode 5 (Disney+)

Bibelvers som siteres:

 • 3.Mosebok 18, 22 (Menn skal ikke ligge med menn)
 • 1. Mosebok 18, 20 (Ropet over Sodoma og Gomorra)
 • Johannes 13, 34 (Jesus sier: Dere skal elske hverandre)
 • Johannes 8, 7 (Den uten synd kan kaste første sten)
 • Matteus 5, 7 (Salige er de barmhjertige)
 • Matteus 5,8 (Salige er de rene av hjertet)
 • Matteus 5,9 (Salige er de som blir forfulgt)

Kristen teisme og andre livssyn om sex – en sammenligning

Altså: Hva er typisk for det kristne livssynet i forhold til aktuelle religiøse og sekulære livssynsalternativer?

Synet på sex i tre «livssynsfamilier»

 •  (Mono)teisme
  • Sex er en gave fra Skaperen
 • Naturalisme
  • Sex er kun instinkt og nytelse
 • Panteisme
  • Sex er en dør inn til det guddommelige

I det kristne livssynet: et livsbejaende syn

Kristen tro har et positivt syn på kropp og seksualitet – mellom askese og hedonisme.

 • Gud er seksualitetens opphav.
 • Seksualitetens sammenheng er fellesskap.
 • Seksualitetens plass er ekteskapet.
 • Sølibat og ekteskap er begge kall fra Gud.
 • Ikke «åpne ekteskap», men «åpne hjem».

Tankevekkende fra oldkirken

Diognetusbrevet (ca år 200)

«For de kristne skiller seg ikke fra andre mennesker verken når det gjelder land, språk eller skikker. De bor verken i egne byer, eller snakker noe spesielt språk, eller fører noe eiendommelig liv….

… De gifter seg som alle andre og føder barn, men de setter ikke avkommet sitt bort. Bordet deres er åpent for alle, men ikke sengen.»

 

Synet på ekteskapet i monoteismen

Jødisk teisme

Kristen teisme

Islamsk teisme

Første bud: forplantning “pakt” Lovtradisjoner
Blir en sjel En mann, en kvinne kontrakt
Bilde på Gud Israel Livsvarig Ekteskap sterkt anbefalt
Familien er Guds gave Opptil fire koner
Singelliv er også en gave
Bilde: Gud og kirken

Innen alle de tre tradisjonene er det i dag bevegelser som argumenterer for nytolkninger av ekteskapet.

Kritisk tenkning og vurdering av ulike syn på sex

– utfra det kristne livssynet, med integritet og respekt

En prosess i fire trinn
 1. Være forankret i Bibelens syn på seksualiteten
 2. Lytte i respekt og med empati til tekstene – både i fag og populærkultur
 3. Sammenligne med kristen tro – finne likheter og forskjeller
 4. Kritisk vurdere ut fra kristen tro – bekrefte og utfordre

… for å kunne møte den unge med omsorg og kjærlighet.  

«Som en kontrast til den seksuelle revolusjonen står i dag det klassisk kristne synet på kjærlighet og seksualitet. Bibelens undervisning – fra skapelsestekstene via Høysangen til Jesus og Paulus – gir et virkelighetsforankret og livsbejaende perspektiv på kropp, sex, kjærlighet og ekteskap.» Stefan Gustavsson i boka Nakne uten skam 

Print Friendly, PDF & Email