Ekstrastoff: BØNN

«Bønn er kristenlivets åndedrett,» sa Ole Hallesby om bønn i boka «Fra bønnens verden». Det er mange mennesker som ber, enten de kalles kristne eller noe annet.

 

bonnDen mest brukte bønn, er den som kalles Herrens bønn eller Fadervår. Fadervår blir kalt for mønsterbønnen. Jesus vil ikke at disiplene skal lage en fremføring når de ber eller bruke mange ord eller unyttige ord. Hos Lukas får vi høre at Jesus får et spørsmål fra disiplene: «Lær oss å be!» De hadde lagt merke til at Døperen Johannes hadde lært sine disipler å be (Luk 11,1-2). Jesus svarer med å si at slik skal dere be når dere ber:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Fadervår er bygget opp av sju bønner. Noen foreslår at de tre første og de tre siste handler om åndelige forhold, mens den fjerde bønn, «Gi oss vårt daglige brød,» handler om hverdagslige ting. Men hele bønnen handler om hvordan Den Hellige Ånd gir oss kraft til å vise frem Jesu holdninger (sinnelag) og handlinger i alt vi tenker, sier og gjør. Vi ber om at våre liv må vise hvordan Jesus er mot:

 • Sin Far i himmelen
 • Skaperverket.
 • Andre mennesker.

 

Fadervår er ikke en bønn hvor vi gir Gud instrukser om hvordan vi vil ha det, men en bønn hvor Gud former oss. Vi ber ikke for å informere Gud, men for at Gud kan forandre oss. Vi ber om at Gud må få oss til å tjene hverandre slik som Han tjener oss, og at vi kan tjene Ham. Hver bønn inneholder ikke mange ord kvantitativt, men sier tilstrekkelig om hvordan Gud vil vi skal leve og hvordan vi skal være mot andre mennesker.

 

Fadervår er en bønn som setter ord på virkeligheten vi ser og det vi ikke ser. Livet på jorden vet vi mye om. Gud gir oss det vi trenger for å leve. Og han vil bevare oss slik at vi kan oppleve det som vi ikke kan se, Guds rike som skal bli synlig en gang. Fadervår er en bønn om å leve slik at vi gir et bilde av Gud slik Han er.

 

Oppgaver:

 1. Hva er bønn? Hva skiller kristen bønn fra annen bønn?
 2. Jesus sier at vi skal be ”Vår Far” heller enn ”Min Far”. Hvorfor?
 3. Hva betyr det at vi skal si ”Far” til Gud?
 4. Hva betyr ordene ”- du som er i himmelen”?
 5. Vi ber om at Guds navn skal helliges. Hva menes med ”ditt navn”? Og hva betyr ”hellig”?
 6. Hvordan kommer Guds rike (La ditt rike komme)? Til hvem skal det komme?
 7. Hva betyr det at Guds vilje skal skje (La din vilje skje …)? Hva er Guds vilje?
 8. ”Brød” er både konkret og har en dypere mening. Forklar.
 9. Hvorfor ber vi ikke ”Gi meg mitt daglige brød”, men i stedet ”Gi oss vårt daglige brød”? Hvordan kan denne bønn bli oppfylt?
 10. Samtal 2 og 2 om tilgivelse. Hva forplikter vi oss til når vi ber ”Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere”? Sammenlign Matt 6,12 og Luk 11,4
 11. Hvordan skal vi behandle andre mennesker? Les Joh 13,1-15 og 13,34-35
 12. ”Led oss ikke inn i fristelse”.
  1. Hva er fristelse?
  2. Hvordan kan vi vite om vi blir fristet til noe godt eller noe dårlig?

 

 

Kreativ oppgave:

Lag en presentasjon i selvvalgt form hvor du / dere finner eksempler på hvilken plass bønn har hos enkeltmennesker og i kristne fellesskap. Oppsøk gjerne en menighet (forsamling) og finn ut hvordan bønn blir praktisert der.

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Print Friendly, PDF & Email