Bibel og trosbekjennelse

 

Her finner du kapittel 15.1 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.

 

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • bibel-og-trosbkjennelseGi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)
  • Gi en oversikt over hvordan Bibelen ble til, samt kort oversikt over ulike bibelsyn (Bibelkunnskap 1)
  • Gjøre rede for ulike måter å lese og forstå Bibelen på (Bibelkunnskap 2)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • gjøre rede for hvilken betydning apostlene har for vår forståelse av hvem Jesus er
  • gjøre rede for hva åpenbaring er
  • gjøre rede for Bibelens betydning for kristen tro
  • gjøre rede for ulike måter å lese og forstå Bibelen på
  • forklare hva en trosbekjennelse er
  • peke på hensikten med trosbekjennelser

 


 

 

Repetisjonsspørsmål

1.      Hva betyr «åpenbaring»?

2.      Hva menes med «troslære»?

3.      Hva er en trosbekjennelse?

4.      Hva er Den apostoliske trosbekjennelse, og hva handler den om?

5.      Hva er et bibelsyn? Nevn eksempler på bibelsyn.

6.      Hva er hensikten med trosbekjennelser?

 

Oppgaver

1.      Hvorfor er Bibelen så viktig i kristendommen?

2.      Er det viktig å lære utenat Den apostoliske trosbekjennelse? Drøft.

3.      Finn eksempler i Bibelen på trosbekjennelser.

4.      Pek på ulike bibelsyn, og finn eksempler på hva bibelsyn har å si for aktuelle spørsmål.

5.      Del inn i grupper på 4–6 elever. Les Matt 18, 13–20. Lag et kreativt innslag ut fra teksten (drama, bilde, tekst o.a.). Bruk 15 min dette. Gruppene presenterer sine forslag for klassen.

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Her kommer det ressurser…

Print Friendly, PDF & Email