Teksthistorie


Her finner du kapittel 8.1 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • teksthistorieBeskrive de store trekk i historien om hvordan Bibelens kanoniske skrifter ble samlet

 

Læringsmål:

Etter å ha lese dette kapitlet skal eleven kunna:

  • gjera greie for skrivemåtar og bruken av bokforma
  • gjera greie for korleis tekstane vert brukte
  • gjera greie for bakgrunnen for teksta til Det gamle og Det nye testamente
  • peika på nokre viktige funn av tekstsamlingar

 


 

Ressurser fra Damaris Norge

Teksthistorie
Artikkel

Kildene til NT
Video

Print Friendly, PDF & Email