Grunnlaget for kristen etikk

 


Læringsmål

grunnlaget-for-kristen-etikkEtter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gi en oversikt over de mest sentrale bibeltekstene for kristen etikk
  • forklare hva som menes med åpenbaringsreligion
  • forklare hva som menes med samvittigheten
  • forklare hva som menes med adiaforon
  • peke på forholdet mellom kristen etikk og menneskerettighetene

 


 

Hva er grunnlaget for kristen etikk? Hvor er utgangspunktet? Er det i menneskets fornuft, eller må vi søke andre steder?

Det enkle svaret er at den kristne etikken er forankret i Guds tanker om hva som er rett og galt, godt og ondt. Men hvordan får vi kjennskap til Guds tanker? Det skjer ved at Gud avslører seg selv. Et slør trekkes til side, og så får menneskene se og høre hva som er Guds vilje, plan og tanker om menneskelivet.

Dette kaller vi åpenbaring, og det skjer når Gud taler til menneskene gjennom bestemte personer, og når Gud forklarer hva han gjør som skaper og frelser. På den måten får vi kjennskap til hvordan Gud hand­ ler i skapelsen og i frelseshistorien. I sentrum av alt det som Gud har sagt og gjort, står Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn. Dette omtales på følgende måte i Bibelen:

«Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen». (Hebr 1,1–2)

Kristen etikk vil hjelpe mennesker til å finne ut av hva Guds vilje er i aktuelle utfordringer. Det er Bibelen som danner grunnlaget for tro og liv. Det betyr at Bibelen er målestokken for hvordan livet sammen med andre og med skaperverket bør leves.

 

 

 

Ekstra ressurser fra Damaris Norge

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Print Friendly, PDF & Email