Teksthistorie

Her finner du kapittel 8.1 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFØREBUANDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringa er at du skal kunna:

teksthistorie

  • Gjere greie for korleis Bibelen har vorte til, og reflektere over korleis den vert tolka og brukt

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringa er at du skal kunna:

  • Gjere greie for korleis Bibelen har vorte til, og reflektere over korleis den vert tolka og brukt

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lese dette kapitlet skal du kunna:

  • Gjere greie for skrivemåtar og bruken av bokforma
  • Gjere greie for korleis tekstane vert brukte
  • Gjere greie for bakgrunnen for teksta til Det gamle og Det nye testamente
  • Peike på nokre viktige funn av tekstsamlingar

Repetisjonsspørsmål

1.      Kva var det vanlege skrivematerialet på Jesu tid?

2.      Korleis vart dei første tekstane brukte?

3.      Kva er skilnaden mellom ein bokrull og ei bok?

4.      Kva språk var Bibelen opphavleg skriven på?

5.      Kva meinast med «masoret-teksta»?

6.      Kva krav vart stilt til dei som skulle skrive av ein bokrull/ei bok i Bibelen?

7.      Kvifor er dei såkalla Dødehavsrullane viktige?

8.      Korleis vart Bibelen overlevert den første tida?

 

Oppgåver

1.      Leit fram nettet kva dei skriv om korleis Dødehavsrullane vart funne. Lag ei historie.

2.      I boka Da Vinci-koden av Dan Brown vert det hevda at dei tidlegaste evangelia vart forbodne og brende. Drøft påstanden.

3.      Leit fram på nettet om eit funn som vert kalla Codex Sinaiticus. Kvifor er dette eit viktig funn?

 

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Her kommer det ressurser…

Print Friendly, PDF & Email