Utvelgelsen av Abraham og hans slekt

 


tidslinje-i-gtLæringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • gjøre rede for hva Guds løfter til Abraham gikk ut på
 • beskrive hvordan løftene ble gjentatt i fedrehistorien
 • vise hvordan Gud bruker Abraham i sin frelsesplan
 • peke på hvorfor Abraham er sentral i jødedom, kristendom og islam
 • gjenfortelle historien om Jakob og Josef

 

Fortellingen om Abraham finner vi i 1 Mos 12,1 til 25,10. Abraham er den første av patriarkene, og han markerer starten på Israelsfolkets (jødenes) historie. Bibelen forteller at Gud kalte Abraham til å forlate hjembyen sin Ur og dra av sted til et land Gud ville gi ham.

 

 

Repetisjonsspørsmål

1. Hva er «den røde tråden» i fedrehistorien?

2. Hvem var Abraham, og hva er innholdet i Guds løfter til ham?

3. Hvorfor kalles Abraham «troens far»?

4. Hvem var «fedrene» vi hører om i fedrehistorien, og hvilken betyd­ ning fikk de?

5. Hvem var Josef? Hva kan vi lære av ham?

 

Oppgaver

 1. Hva gikk løftene til fedrene (patriarkene) i Det gamle testamente ut på?
 2. Les 1 Mos 12,1–3.
  1. Hva sier Gud at Abraham skal gjøre?
  2. Hva sier Gud at han vil gjøre for Abraham?
  3. Hva sier Gud at han vil gjøre gjennom Abraham?
 3. Les 1 Mos 12,7. Hvem er det Gud vil gi landet Kanaan til?
 4. Les 1 Mos 13,14–18. Hva sies her?
 5. Les 1 Mos 15,7–21.
  1. Beskriv det som skjer. Bruk egne ord / talemåter.
  2. Noen mener at pakten med Abraham var en avtale mellom Gud og Abraham. Diskuter om dette er en rett tolkning ut fra teksten ovenfor.
 6. Les løftene Gud ga til Abraham i 1 Mosebok 12,2–3; 13,14–16; 15,5; 17,2.4.7. Sammenlign dem med løftet i 1 Mosebok 22,15–18. På hvilke måter er de like eller ulike?
 7. Les 1 Mos 22,1–19.
  1. Hvorfor kunne Abraham gå med på dette?
  2. Hva ville Gud oppnå med dette?
  3. Hva kan vi lære av dette?
 8. Hva er grunnen(e) til at disse historiene blir brukt så aktivt i Det nye testamente? Les Hebr 11,1–40.

 

Forslag til gruppeoppgaver

1. Om Jakob

Arbeid sammen i seks grupper som får hvert sitt spørsmål. Alle svarer også på oppgave 7.

 1. Begynnelsen: Les 1 Mos 25,27–34. Hva skjer her, og hvilke konsekvenser fikk dette?
 2. Velsignelsen: Les 1 Mos 27,1–43. Jakob blir velsignet. Hvordan skjedde det? Og hva er innholdet i velsignelsen? Se versene 26–29. Hvilke bilder og virkemidler brukes?
 3. Drømmen: Les 1 Mos 28,10–22. Hva gikk drømmen ut på, og hvilken betydning fikk den for Jakob? Se versene 20–22.
 4. Tiden hos Laban. Se 1 Mos 29,1–32,2. Hvordan gikk det med Jakob?
 5. Kampen med Gud. Les 1 Mos 32,21–32. Hva slags opplevelse har Jakob av Gud? Se 1 Mos 31,53 og sammenlign med det som skjer i avsnittet du/dere leste. Hva ble utfallet av kampen?
 6. Forsoningen. Les 1 Mos 33,1–20. Hvordan gikk møtet mellom brødrene Esau og Jakob? Hva var årsaken til dette, tror du/dere? Les 1 Mos 32,20. Hva gikk denne gaven ut på?
 7. For oss: Hva kan vi lære av historien om Jakob? Sett opp noen punkter.

 

2. Om Josef

Arbeid sammen i grupper. Les tekster om Josef og lag en kreativ presentasjon om:

 1. Tiden før Egypt. Les 1 Mos 37,1–36.
 2. Tiden i fengsel. Les 1 Mos 39,19–40,23.
 3. Josef som leder. Les 1 Mos 41,1–57.
 4. Josef treffer sine brødre. Les 1 Mos 42,1–28.
 5. Benjamin. Les 1 Mos 44,18–34.
 6. Josef møter sin far. Les 1 Mos 46,28–47,10.
 7. Tilgivelse. Les 1 Mos 50,15–26.

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Print Friendly, PDF & Email