Troen på Jesus Kristus – Frelseren

Her finner du kapittel 14.4 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


troen-pa-jesus-kristus

STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro 
  • Reflektere over kristent syn på mennesket og menneskeverdet 

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Forklare bakgrunnen for at menneskeheten trenger en frelser
  • Gjøre rede for hva inkarnasjonen er
  • Vise hvordan Jesus Kristus er oppfyllelse av løftene i Det gamle testamente
  • Drøfte hva Jesu død og oppstandelse betyr for menneskets håp om frelse
  • Gjøre rede for oppstandelsens betydning
  • Peke på det spesielle ved Jesus Kristus

 

Repetisjonsspørsmål

1.      Hvilke konsekvenser fikk syndefallet?

2.      Hva er inkarnasjonen? Hvilken betydning har den?

3.      hvilken måte var Moses og David bilder Jesus?

4.      Hva mener vi med at Jesus var et soningsoffer?

5.      hvilken måte var Jesu offer annerledes enn andre offer?

6.      hvilken måte seiret Jesus over djevelen?

7.      De første kristne bekjente at den oppstandne Jesus var Herre og Messias, Apg 2,32. Hva var meningsinnholdet i den bekjennelsen?

8.      Hvorfor kan vi si at Jesu oppstandelse er det avgjørende punktet i kristendommen?

9.      Hva er hovedforskjellen på Jesus og Muhammed?

 

Oppgaver

1.      Jesus gjorde mange tegn som demonstrerte at Gud har makt til å skape en ny og fullkommen verden. Lag en oversikt over

hvilke typer tegn og under Jesus gjorde (helbredelser, mat osv.), og reflekter rundt betydningen av tegnene. Hva forkynte Jesus gjennom undergjerningene?

2.      «Inkarnasjonen er det største av alle under.» Drøft påstanden.

3.      I Hebreerbrevet leser vi at Jesus ikke bare var det fullkomne offer, men han var også den fullkomne øversteprest som bar fram offeret. Les og sammenlign 3 Mos 16 og Hebr 9. Hva nytt er det Jesus bringer med seg? Hva sier disse tekstene om Gud?

4.      Til å begynne med forsto disiplene lite av hvem Jesus var. Les bibelhenvisningene og beskriv hvordan Peters erkjennelse av hvem Jesus var endret seg. Luk 5,4–9; Mat 16,13–18; Apg 2,32–36.

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Skeptikerens guide – til himmelfarten
Artikkel/spørsmål og svar

Print Friendly, PDF & Email