Troens bekjennelse og brytninger

Her finner du kapittel 14.2 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅLtroens-bekjennelse-og-brytninger
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro 
  • Reflektere over kristent syn på mennesket og menneskeverdet 

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Forklare hva som menes med kristen tro
  • Gjøre rede for det kristne gudsbildet
  • Gjøre rede for hva Bibelen sier om det onde
  • Drøfte forholdet mellom tro og tvil

Hva betyr det å tro?

Å tro på Gud – hva betyr det? Mennesker kan ha forskjellige meninger om dette. Det som da blir viktig å finne ut, er hva Bibelen mener med tro på Gud. «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!» sa Jesus til disiplene sine. Samme sted sa han videre: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» (Joh. 14,1 og 6–7).

Her viser bibelteksten oss noe veldig viktig om hva tro er. Å tro på Gud er å ha tillit til ham og stole på ham som vi kan kalle vår rette Far. Å tro på Gud er å tro på Jesus. En tro som ignorerer Jesus og hans forkynnelse, død og oppstandelse, er ikke tro på Gud, ifølge Bibelen.

Repetisjonsspørsmål

1.      Hvordan vil du forklare hva tro er?

2.      Hva betyr det at Gud er evig?

3.      Hvordan kan en si at Gud er én og tre på samme tid?

4.      Hva menes med forsakelse av djevelen? Hvorfor forsaker vi djevelen?

5.      Hvilke typer tvil kjenner du til? Hva mener du er den mest vanlige formen for tvil?

 

Oppgaver

1.      Drøft påstanden om at troen har tre sider, nemlig kunnskap, valg og tillit. Prøv å finne eksempler som bekrefter eller avkrefter at påstanden holder.

2.      Lag en illustrasjon som beskriver hva tro er.

3.      Les Luk 24,13–35. Hva sier teksten om tvil? Tro? Bibelens betyd­ ning for troen?

4.      Les 1 Pet 5,8–11. Hva sier teksten om djevelen? Hvor ser vi spor av djevelen i dag?

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Hvordan håndtere tvil?
Foredrag, audio

Ti bud for tvileren
Video

Hvorfor er ikke Gud mer synlig?
Foredrag, audio

Det ondes problem
6 videoer

Gud og det onde
Artikkelserie

Livssynsdirektoratet
Fordypningsressurs

Print Friendly, PDF & Email