Middelalderen år 500-1500

Her finner du kapittel 11.3 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


den-kristne-kirke-blir-til

STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien 
 • Gjøre rede for viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner 

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien
 • Beskrive viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Gjøre rede for kristendommens utbredelse i middelalderen
 • Gjøre rede for spenninger mellom kirke og statsmakt
 • Gjøre rede for kristendommens møte med islam
 • Beskrive kristendommens framvekst i Norden
 • Beskrive kristendommens fromhetsliv og fornyelse i middelalderen
 • Peke på framveksten av noen klosterbevegelser
 • Beskrive kirkens bruk av makt gjennom inkvisisjonen

middelalderen

Repetisjonsspørsmål

1.      På hvilken måte var middelalderen en rik misjonstid?

2.      Når og hvordan kom kristendommen til Norden?

3.      Hvilken betydning fikk klosterbevegelsen i Norge?

4.      Hvorfor gikk kristendommen tilbake i Midtøsten og Nord-Afrika?

5.      Hva er korstogene?

6.      Hva særpreget kristent fromhetsliv i østkirken?

7.      Hva særpreget kristent fromhetsliv i vestkirken?

8.      Nevn tre munkeordener som fikk stor betydning for kirken.

9.      Hvem var Frans av Assisi, og hvilken betydning fikk han?

10.   Hvilken betydning fikk klosterbevegelsen for kvinnene?

11.   Hvem var Thomas Aquinas, og hvilken betydning har han hatt for kirken?

 

Oppgaver

1.      Skriv om hvordan kirken bredte seg ut ved misjon i middelalderen. Lag en geografisk oversikt som viser og beskriver utbredelsen av kristendommen i middelalderen.

2.      Lag et kort resymé av hvordan Norge ble kristnet, og hvilke konflikter som oppsto.

3.      Lag en presentasjon om hvordan og hvorfor det oppsto så mange konflikter mellom kirken og statsmaktene. Hvordan fikk dette virkninger for kirken og statsmaktene i ettertid?

4.      Lag et kort resymé om «Kirken møter islam» i middelalderen.

5.      Se på sammenhengen mellom islamsk ekspansjon og korstogene i middelalderen, og finn likheter og forskjeller mellom de kristnes og muslimenes strategi og framferd.

6.      Klosterbevegelsen ekspanderte stort i middelalderen, også i Norge. Ta for deg et norsk augustiner-, dominikaner- eller cistercienser- kloster fra denne tiden og undersøk hva som skjedde med det etter reformasjonen. Hva finnes igjen av klosteret i dag?

7.      Les Frans av Assisis bønn. Hva er budskapet, og hvordan utfordrer den oss?

Ekstra oppgave (som ikke kom med i læreboka)

Fordypningsoppgave om linkledet i Torino:

Lag en presentasjon om linkledet i Torino. Finn informasjon på nettet. Gi en vurdering av kildene du bruker.

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Dokumentar (video)

Print Friendly, PDF & Email