Oldkirken år 100-500

Her finner du kapittel 11.2 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


den-kristne-kirke-blir-til

STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien 
 • Gjøre rede for viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner 

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien
 • Beskrive viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Gjøre rede for kirkens videre vekst og utvikling
 • Beskrive forfølgelsen av de kristne og kirkens trosforsvar
 • Gjøre rede for hvordan kristendommen ble en statsreligion i Romerriket
 • Gjøre rede for Augustins liv og lære og hans betydning for kirkens utvikling
 • Beskrive klosterbevegelsens framvekst

oldkirken

Repetisjonsspørsmål

 1. Hvilke fire byer ble sentra for den kristne kirke fra slutten av 200-tallet?
 2. Hvilke kirkesamfunn ble dannet i den østlige delen av Romerriket?
 3. Hvem var Ignatius, hvordan led han martyrdøden, og hvorfor var han så opptatt av den kristne (apostlenes) lære?
 4. Hvem var Polykarp? Hvordan og hvorfor led han martyrdøden?
 5. Hvem var Tertullian, og hva er han kjent for?
 6. Hva er gnostisisme?
 7. Hva er arianisme?
 8. Hvilken betydning hadde kirkemøtene for kirkens lære?
 9. Hvordan ble kristendommen statsreligion i Romerriket?
 10. Beskriv Augustin som barn og ungdom.
 11. Hvordan ble Augustin omvendt, og hvilke konsekvenser fikk det?
 12. Hvordan startet klosterbevegelsen?
 13. Hvilken betydning fikk Benedikt av Nursia?

 

 

Oppgaver

 1. Velg en av kirkene i øst (se side 240), og finn ut hvor stor utbredelse den har i dag.
 2. Lag en oversikt over de viktigste kirkemøtene (minst to) i oldkirken, og gjør rede for de sentrale stridstemaene på hvert av møtene.
 3. Lag en tabelloversikt der hovedforskjellene kommer fram om hvordan kirken delte seg inn i øst- og vestkirke. Er disse forskjellene synlige også i dagens kirkelige skille mellom øst og vest?
 4. Utarbeid en CV for Augustin av Hippo. Finn opplysninger via internett og andre kilder.
 5. Lag en presentasjon om Augustins liv og virke, med hovedvekt rundt spørsmålet: Hvorfor har hans skrifter hatt stor og grunn- leggende betydning for kirken siden?
 6. Lag en biografi om to av de mest kjente martyrene. Finn suppler- ende opplysninger på nettet.
 7. Gjør rede for Augustins betydning i kirkehistorien.
 8. Påvirkningen fra gresk filosofi gjorde at mange oppfattet kroppen/ naturen som noe ondt og forkastelig og sjelen/fornuften som noe høyverdig og edelt. Finnes det eksempler på en slik tankegang i dag?

 

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Kirkemøtet i Nikea i år 323
Artikkel

Begrepet martyr
Fordypningsressurs

Historiske vendepunkt
Dokumentar (video)

Print Friendly, PDF & Email