Metode

Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

Metode i R og E

Populærkultur

Underholdning er mer enn tidtrøyte: Verdier, holdninger og tanker i tråd med eller strid med det du selv står for, og som bør vurderes ut fra eget livssyn. Kritisk arbeid med popkulturelle uttrykk er en god metode for å forstå livssynsstrømningene i vår tid.

Disse ressursene vurderer de mange fortellingene ut fra Bibelens store fortelling, men med respekt for både Bibelens og samtidens tekster. Slik håper vi å bidra til større bevissthet om forholdet kristen tro og populærkultur

Print Friendly, PDF & Email