Kristendommen

Kompetansemål:

Kristendommen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen
  • beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk
  • tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon
  • gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa
  • presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i dag
  • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen
  • drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller
  • drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn
  • sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn

 


 

 

Ressurser fra Damaris Norge

Islam og kristendom – noe likt og mye forskjellig

Artikkel

Print Friendly, PDF & Email