Kristendom2022-02-15T11:08:31+01:00

Kristendom

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen
  • beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk
  • tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon
  • gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa
  • presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i dag
  • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen
  • drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller
  • drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn
  • sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn

THE CHOSEN | Sesong 2: Ep 5:5

Undervisningsressurs med samtaleopplegg: Har du sett tv-serien THE CHOSEN? Den anbefales, også i undervisningen! Her er samtaleopplegg til episode 5:5, sesong 2.

THE CHOSEN | Sesong 2: Ep 4:5

Undervisningsressurs med samtaleopplegg: Har du sett tv-serien THE CHOSEN? Den anbefales, også i undervisningen! Her er samtaleopplegg til episode 4:5, sesong 2.

THE CHOSEN | Sesong 2: Ep 3:5

Undervisningsressurs med samtaleopplegg: Har du sett tv-serien THE CHOSEN? Den anbefales, også i undervisningen! Her er samtaleopplegg til episode 3:5, sesong 2.

THE CHOSEN | Sesong 2: Ep 2:5

Undervisningsressurs med samtaleopplegg: Har du sett tv-serien THE CHOSEN? Den anbefales, også i undervisningen! Her er samtaleopplegg til episode 2:5, sesong 2.

THE CHOSEN | Sesong 2: Ep 1:5

Undervisningsressurs med samtaleopplegg: Har du sett tv-serien THE CHOSEN? Den anbefales, også i undervisningen! Her er samtaleopplegg til episode 1:5, sesong 2.

Print Friendly, PDF & Email
Go to Top