Det er fastetid og vi henter fram denne aktualiseringen fra Sunniva Gylver.

Aktualisering: Video. Sunniva Gylver snakker om hva faste handler om og hvordan vi i fastetiden kan bruke tid, penger og oppmerksomhet på en god måte som hjelper både vårt eget åndelige liv og andre mennesker.


Utgiver: kirken.no
Tema: Faste, fokus, nestekjærlighet, rettferdighet

Bakgrunn:

Synniva Gylver er prest og en av Norges kristen-kjendiser. Hun har vært programleder for ulike livssynsprogrammer både på NRK og TV2. Hun har gitt ut flere bøker. I videoen forklarer Sunniva Gylver hva faste handler om, og oppmuntrer folk til å avstå fra enkelte ting som krever mye tid, penger og oppmerksomhet for heller å kunne gi disse ressursene til noe som er viktigere enn det man velger å avstå fra.

Forslag til momenter: 

Sunniva Gylver begynner med å si at faste handler om å si «ja» til noe og dermed kunne si «nei» til noe som er mindre viktig. Ofte forbinder vi ordet faste med ting vi må si nei til, og alt man skal avstå fra – enten det er mat, eller andre ting. Men fasten handler først og fremst om det vi sier ja til, og det vi fokuserer på. Å avstå fra ting som mat, godteri, shopping, mediebruk o.l. har ingenting for seg dersom det ikke innebærer at man også fokuserer på relasjonen vår med Gud og med våre medmennesker og engasjerer oss i å vise praktisk nestekjærlighet.

Bibelen sier at «den rette faste» handler om å sette undertrykte fri, og gi mat til dem som sulter, klær til dem som trenger det, og ikke svikter i å vise omsorg mot våre medmennesker. En faste som bare handler om å utøve religiøs selvfornektelse for å tilkalle Guds oppmerksomhet, er noe Bibelen kritiserer. Likevel vil en faste der vi avstår fra mat, mediebruk, shopping o.l. hjelpe oss til å gi mer av våre ressurser og vår oppmerksomhet til det som virkelig betyr noe.

Aktuelle spørsmål til videre samtale:

1. Sunniva Gylver sier at faste handler om å si ja til noe og nei til noe annet som er mindre viktig. Hva tror du hun mener med dette? Hva skal vi si ja til? Hva skal vi si nei til?

2. Hvilke ting opplever du at kan ta oppmerksomheten din bort fra Gud, og din vilje til å elske din neste som deg selv?

3. Hva er dine assosiasjoner til ordet «faste»? Har du fastet noen gang? Hvis ja, hva har du fastet fra, og hvordan har opplevelsen din vært med dette?

4. Sunniva sier at faste handler om «å konsentrere oss om å elske Gud og vår neste som oss selv, og å øve oss i å fremme rettferdighet.» Hva er det som gjør at dette ofte er vanskelig for oss? Hvilke praktiske handlinger og valg kan vi gjøre for at det kan bli enklere?

Bibelvers:

Jesaja 58,3-11 (Den rette faste)
Mika 6,8 (Hva Gud krever av mennesket)
Matt 6,16-18 (Om å ikke faste for å få oppmerksomhet)
Matt 22,37-39 (Det dobbelte kjærlighetsbud)

 

Sunniva Gylver er også en av bidragsyterne i Plussord. Det er 1 minutt plussord for dagen som legges ut på Instagram og Facebook. I Uke 7 2021 -er Synniva Gylver ute med ukens Plussord på Instagram om fasten som tema. Se video her

Vil du sjekke ut andre saker om fastetiden? Det finner du her

Print Friendly, PDF & Email