Guds frelseshistorie

En fyldig undervisningsressurs som tar for seg hele frelseshistorien fra skapelse til fullendelse.

 


Plassering i fagplanen:


 • Frelseshsitorie i studieforberedende (VG1)
 • Bibelkunnskap I i studieforberedende (VG1)
 • Troslære i studieforberedende (VG2)
 • Bibelkunnskap I i yrkesforberedende (VG1)
 • Troslære i yrkesforberedende (VG1)
 • Viktig bakgrunn for Bibelkunnskap II i studieforberedende VG2
 • Viktig bakgrunn for Bibelkunnskap II i yrkesforberedende VG2
Mål for timen
Kunnskapsmål:
 • Kunne gjøre rede for hovedmoment ved frelseshistorien og frelseslæren slik den kommer til uttrykk i Bibelens store fortelling
 • Kunne gjøre rede for sentrale frelseshistoriske tema og begivenheter som skapelse, syndefall, forløsning og fullendelse
 • Gjøre rede for sentrale figurer i frelseshistorien, men hovedvekt på Jesu person.
 • Forklare det bibelske gudsbildet, menneskesynet og verdensbildet
 • Vise hvorfor Jesu død og oppstandelse har frelsende betydning for enkeltmennesker og i møte med dette budskapet reflektere over eget ståsted
Holdningsmål:
 • Bevissthet om frelsens betydning og virke
 • Respekt for frelseshistorien og frelseslæren slik den kommer til uttrykk i Bibelens store fortelling
·

Nøkkelspørsmål: Hva menes med Guds frelseshistorie?

Denne undervisningressursen kan brukes i sin helhet over flere timer/en hel dag, eller som en dybderessurs for læreren. Den tar for seg hovedmomentene ved Guds frelseshistorie slik den presenteres i Bibelen. Ressursen er delt opp i følgende deler:

 

Forfatter: Ole Johnny Møyholm, lærer ved Tryggheim VGS.

Print Friendly, PDF & Email