DEN FØRSTE PINSEN OG PINSETRAFIKKEN

For mange betyr pinsehøytiden langhelg på hytta eller besøk hos familie og venner. Også i nytestamentlig tid var pinsen preget av reising. Men hva tar vi med oss når vi reiser?

Forslag til momenter:
Pinse betyr ofte langhelg på hytta eller besøk hos familie og venner. Men hva tar vi med oss på reise?

Foto: Nordisk Film/Filmweb. Fra Jorden rundt på 80 dager (2004)Forslag til momenter fra Bibelen:Også i nytestamentlig tid var pinsen preget av reising, noe vi kan lese om i Apostlenes gjerninger kapittel 2.

Opprinnelig var pinse – eller ukefesten – en jødisk takkefest som ble holdt sju uker etter «de usyrede brøds høytid» (5 Mos 16,9-12), altså etter påskehøytiden. I nytestamentlig tid valfartet derfor jøder og folk som hadde gått over til jødedommen, fra alle deler av det romerske riket til Jerusalem for å feire pinse ved tempelet (Apg 2,5).

Når vi leser om denne første pinsehøytiden i Jerusalem etter Jesu død, oppstandelse og himmelfart, møter vi de første kristne. På pinsedagen var alle apostlene samlet på ett sted da de plutselig ble fylt av Den Hellige Ånd. I og med at byen var full av tilreisende, fikk de umiddelbart en unik anledning til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus for jøder fra mange ulike steder. Fylt av Den Hellige Ånd begynte de å tale på andre språk etter det som Ånden ga dem å forkynne:

«Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» (Apg 2,9-11)
Omtrent 3000 av de som var til stede denne pinsedagen, kom til tro på Jesus og ble døpt. Reisingen til og fra Jerusalem i pinsehøytiden, gjorde at evangeliet raskt ble spredt til alle deler av den kjente verden. De som hadde kommet til tro på Jesus denne dagen, tok med seg sin nye tro på Jesus hjem til sitt eget sted, – og en rekke menigheter ble dannet.
Dette er også en fin påminnelse til oss i dag, vi som reiser mer enn noen gang før. Tar vi med oss evangeliet om Jesus, uansett hvor vi er og hvem vi møter? Kanskje kan vi tenke på dette denne pinsehøytiden – enten vi er hjemme, reiser på hytta eller til utlandet.

Den Hellige Ånd ønsker å gi oss glede, trygghet og frimodighet i troen på Jesus. Han vil gjøre Jesus stor for oss. Da vil de som møter oss, også møte Jesus.

Bibelvers:

 

5. Mos 16,9-12 Bakgrunnen for pinsefesten i GT.
Apostlenes gjerninger 1,8 «Dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere…»
Apostlenes gjerninger 2 Den Hellige Ånds komme og Peters pinsetale
Print Friendly, PDF & Email
Av |2021-08-09T14:46:03+02:00januar 25th, 2017|Nyhet, Pinse|Kommentarer er skrudd av for DEN FØRSTE PINSEN OG PINSETRAFIKKEN

Share This Story, Choose Your Platform!

Om Forfatteren:

Gå til toppen