Kulturene og kristen misjon

 

 


Her finner du kapittel 12.3 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.


Kompetansemål:

kulturene-og-kristen-misjonMål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Finne og vurdere eksempler på hvordan den kristne tro og misjon kommer til uttrykk i kulturarven, språket og det moderne samfunn (Kristenliv, misjon og kultur)
  • Vise hvordan Bibelen og kristen tro gjennom misjon påvirker liv og kulturer i dag (Kristenliv, misjon og kultur)
  • Gjøre rede for sentrale trekk ved misjonshistorien og misjon i dag (Kirken i går og i dag)

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gi eksempler på hvordan kristen misjon har påvirket kulturen
  • gi eksempler på kristne misjonærer som har fått betydning for lokale kulturer
  • drøfte forholdet mellom misjon og kulturimperialisme

Alle samfunn av mennesker har en kultur som gir seg utslag i språk, omgangsformer, skikker, overgangsriter og ulike former for kunst. Ofte har en kultur også religiøse elementer i seg. Vi kan snakke om et lands kultur, og stundom kan vi finne flere kulturer i samme land hvis det bor ulike etni­ske grupper der. Da kristendommen bredte seg ut i Europa, måtte den forholde seg til ulike kulturer og kulturelle uttrykk. I Norden møtte den først og fremst vikingkulturen, som igjen var tett sammen­ bundet med den norrøne religionen (åsatroen).

Ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Undervisningsressurs (video)

Hvordan kommunisere komplekse sannheter til en verden som vil ha slagord?

Print Friendly, PDF & Email