Det bibelske grunnlag for misjon

 

 

Her finner du kapittel 12.1 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 

 


Kompetansemål:

det-bibelske-grunnlaget-for-misjonMål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Forklare/gjøre rede for det bibelske grunnlaget for misjon (Kristenliv, misjon og kultur)

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • finne misjonsbefalingene i NT
  • gjøre rede for innholdet i misjonsbefalingene
  • forklare hvorfor kirken må drive misjon til alle tider


Hvorfor har den kristne kirke holdt på med misjonsarbeid i snart to tusen år? I Bibelen leser vi om at Jesus ga disiplene sine befaling om å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Misjonsbefalingene finner vi i Det nye testamente, nærmere bestemt i Matt 28,18–20; Luk 24,44–49; Mark 16,14–18, Joh 20,19–23 og Apg 1,8. Jesus ga disiplene sine befaling om å drive misjon. Ordet misjon kommer fra det latinske ordet missio, som betyr «å sende ut». Kristen misjon startet allerede mens Jesus var på jorden. Han sendte disiplene sine ut for å helbrede syke, vekke opp døde, drive ut onde ånder og forkynne evangeliet. Det kristne budskapet gjelder alle mennesker.

Ressurser fra Damaris Norge

Historiske vendepunkt
Undervisningsressurs (video)

Fokus på misjon
Ressurspakke

Print Friendly, PDF & Email