Last ned pdf.

Mål for timen:
Kunnskapsmål:
Forståelse av betydningen av moralske avgjørelser.
Forståelse av ulike etiske teorier.
Forståelse av hvordan kristen tro kan påvirke valg.
Holdningsmål:
Respekt for argumentasjon i moralske avgjørelser
Respekt for mennesker med ulike etiske oppfatninger
Plassering i fagplanen:
Etikk i studieforberedende (VG2)
Etikk i yrkesforberedende (VG2)
 
Nøkkelspørsmål:
Hvordan argumenterer vi for rett og galt?
 
Tidsramme:
Undervisningsopplegget er basert på 1 skoletime.
Materiell:
Filmen Spider-Man.
Hvordan argumenterer vi for rett og galt– et undervisningsopplegg
Aktualisering
Be elevene tenke på en vanskelig beslutning de måtte ta. De kunne evt. skrive det ned på en post-it lapp, feste den på tavlen og forklare hvorfor avgjørelsen var så vanskelig. Alternativt kan elevene samtale om dette to og to.
Forklar at noen ganger er avgjørelsen vanskelig fordi vi vet hva vi burde gjøre, men ikke har lyst til å gjøre det. Andre ganger er det vanskelig fordi vi ikke vet hva som er rett å gjøre. Understrek at moralske valg er de valgene hvor vi må finne ut hva som er rett og galt for å handle.
Forklar at du kommer til å vise klassen et videoklipp der noen blir satt på et nesten umulig valg, og bare har et brøkdels sekund for å gjøre valget. Be elevene å tenke på valget han står overfor.
Filmklipp
Om filmen
Spider-Man (Columbia 2002) er filmen om den litt nerdete ungdommen Peter Parker (spilles av Tobey Maguire) og jenta han er forelsket i, Mary Jane Watson (Kirsten Dunst). Peter er blitt bitt av en genmanipulert edderkopp, og utvikler uvanlige evner. Han innser at disse evnene gir han et stort ansvar, og han vil vie kreftene til å bekjempe kriminalitet. Men en mektig motstander dukker opp:  Green Goblin (Willem Dafoe), en vitenskapsmann som har utviklet et nytt hemmelig våpen, men som er blitt schizofren. Som Green Gobling er han ond og voldelig. Denne skikkelsen gjør Peters kamp mot kriminaliteten vanskeligere og farligere enn han hadde kunnet tenke seg.
Om klippet
Klippet starter med at Peter Parker (Tobey Maguire) prøver å nå Mary-Jane (Kirsten Dunst) på telefon. Det ender med at Green Goblin (Willem Dafoe) kommer stupende ut av himmelen for å fange Spider-Man. I klippet setter Green Goblin Spider-Man på et valg: Skal han redde en taubanevogn full av barn, eller Mary-Jane – kvinnen han elsker? Sett filmen på pause når Spider-Mans dilemma er gjort klart, før han har tid til å reagere. (Det beste stedet å sette dvd på pause er trolig på 1.37.56 når Mary-Jane faller mot jorden og før Spider-Man snur og begynner å løpe.)
Start: 1.34.29
Slutt: 1.40.19
Lengde: 5 min, 50 sek (med en pause i midten, på 1.37.56)
Spør elevene hva de mener Spider-Man burde gjøre: Redde barna eller Mary Jane. Du kan dele klassen i to grupper, etter hvem de ville reddet, alternativt kan du dele klasssen i to og tildele dem å fronte det ene eller det andre alternativet.
Be elevene om å underbygge sine meninger. Essensen i dilemmaet ligger i spørsmålet om hva som er mest verdifullt: Livene til flere uskyldige barn du ikke kjenner, eller det ene livet til den du elsker. For å gi dem en ekstra utfordring, kan du be dem til å forklare sine valg til familiene til barna eller Mary-Jane (avhengig av hvilken side de velger). Når elevene har jobbet seg gjennom  dette, kan du vise dem resten av klippet.
Etiske teorier
Del ut arbeidsarket og forklar de etiske teoriene som er skissert der. Be klassen å vurdere hva tilhengere av de ulike teoriene mest sannsynlig ville gjort: reddet jenta eller barna? Be elevene plassere sine egne resonnementer inn i en av de seks kategoriene fra arbeidsarket.
Et kristent perspektiv på valg
Spør så elevene hvordan en kristen ville finne ut hva Gud ønsket i en situasjon som den i filmen (la dem eventuelt komme med en rask brainstorming av ideer). Du kan forklare at kristendommen er eksempel på en teistisk tilnærming til etikk, selv om ikke alle teister nødvendigvis er kristne. Del klassen inn i seks grupper, hvor hver gruppe tar for seg ett av følgende skriftsteder. Dette vil bety at hver tekst er sett på av to grupper, slik at en får ulike perspektiver. Rom 12,1-2; 1. Mos 22,1-19, Mark 10,28-31. Når de har lest teksten, må hver gruppe bestemme to ting:
•        Hva er det teksten sier? (Dvs. hva betyr det?)
•        Hvordan kan teksten anvendes på Spider-Mans moralske dilemma? (Dvs. hvilken løsning ville vært mest sannsynlig hvis Spider-Man hadde vært en kristen?)
Teksten i Romerbrevet taler om hvordan kristne bør sette Guds prioriteringer først, heller enn la å miljø og omgivelser bestemme. 1.Mosebok 22 handler først og fremst om å stole på Gud. Kapittel 17 gjør det klart at Guds pakt med Abrahams etterkommere skal gå gjennom Isak. Ikke bare er Abraham bedt om å drepe sin sønn, men også å forsake alt som Gud har lovet ham. Likevel er Abraham villig til å stole på Gud, og denne tilliten blir belønnet når Gud gir ham et offerlam.
Teksten i Markusevangeliet handler om noen av det samme. Her utfordrer Jesus lytterne til å følge ham, til tross for hva det kan koste dem personlig.
Hver gruppe gir tilbakemelding og svarene skrives opp på tavlen. Spør nå klassen om de tror at tekstene er enige om hva Spider-Man bør gjøre (elevene kan muligens diskutere dette fra ulike perspektiver). Det vil gi elevene anledning å vise forståelse for det kristne perspektivet og å anvende det på situasjonen i videoklippet.


ETISKE TEORIER

Last ned som pdf.

Gjennom tidene har mennesker funnet ulike måter å avgjøre hva som er rett og galt. Her er noen av de viktigste tilnærmingene. (Vi kan kalle det etiske teorier)

Egoisme
“Jeg vil gjøre det som er best for meg.”
Rett og galt avgjøres ved å finne ut hva som vil gi meg mest gode ting og minst dårlige ting.
Nytteetikk (også kalt utilitarisme)
“Jeg vil gjøre det som gir størst lykke for flest mulig mennesker.”
Rett og galt avgjøres ved å regne ut hva som vil gi størst lykke til flest mulig mennesker.
Naturalisme
“Jeg vil gjøre det som føles naturlig.”
Rett og galt avgjøres ved å finne ut hva som er naturlig for oss som mennesker: Hvis det er naturlig det er rett, hvis det er unaturlig det er galt.
Kultur-relativisme
“Jeg vil gjøre hva alle andre rundt meg gjør.”
Rett og galt avgjøres ved å se på den hvordan andre i min kultur oppfører seg og så tilpasse seg det. Dette vil være ulikt for ulike kulturer og til ulike tider.
Emotivisme
“Jeg vil gjøre det følelsene mine forteller jeg skal gjøre.”
Rett og galt avgjøres ved å følge våre følelser: Det våre følelser forteller oss er det sdom er det rette å gjøre.
Teismen
“Jeg vil gjøre det Gud sier jeg skal gjøre”
Rett og galt avgjøres ved å finne ut hva Skaperen forteller oss at vi bør gjøre.

Se også “Hva er etikk?” – en dybderessurs for læreren om grunnlaget for kristen etisk tenkning og ulike etiske teorier.
Print Friendly, PDF & Email