Det er egne nettverkssamlinger under Veritaskonferansen, blant annet for lærere. Fokus i nettverkssamlingen for lærere vil være på kristen apologetikk og ulike aspekt ved relasjonen fag og tro. Samlingen er like aktuell enten du er lærer i grunnskole eller videregående skole, og enten du er på en offentlig skole eller en kristen friskole.

KOMPETANSEUTVIKLING FOR LÆREREN: Hvordan gjenoppdage fortellingen i klasserommet? Årets tema under lærernettverket: ‘Fortelling og mening – C.S. Lewis om fortellingen som formidler av kristen tro og sannhet

Veritaskonferansen på BIG i Grimstad (20.)-21.-(22.)okt

Denne årlige konferansen har stort fokus på kristen apologetikk. I år er temaet “Fornuft & Fantasi – arven etter C.S. Lewis”. NLA Høgskolen, Laget og Bibelskolen i Grimstad står som arrangører, med Damaris Norge som sentral samarbeidspartner.

Alister McGrath

Årets hovedtaler er Alister McGrath. Han er en av vår tids betydeligste teologer og apologeter og en spesialist på C.S. Lewis. McGrath var som C.S. Lewis ateist i sin ungdom og kom til kristen tro i Oxford. I likhet med Lewis kombinerer han også evnen til både akademisk tenkning og folkelig formidling. Han er forfatter til svært mange bøker, ikke minst innenfor områdene teologi og naturvitenskap. Vi utgir også en av hans populære bøker på norsk i år.

C.S. Lewis

C.S. Lewis er en av de viktigste kristne forfatterne de siste hundre årene. I år er det 60 år siden hans død og 125 år siden hans fødsel. De fleste av hans rundt 40 bøker leses fortsatt, bøkene er oversatt til over 30 språk og til sammen er de solgt i flere hundre millioner eksemplarer. Med en unik trosvei fra ateisme til kristen tro, og med kombinasjonen akademikerens klare tanke og barnebokforfatterens livlige fantasi, inspirerer Lewis fortsatt i dag.

Egen nettverkssamling for lærere lørdagen kl. 16.00-17.30

Det overordnede fokuset er todelt:

  1.  Hvordan formidle kristne verdier, menneskesyn, virkelighetsoppfatning og tro i en mangfoldig norsk skolevirkelighet? Om forholdet fag og tro i et apologetisk perspektiv.
  2. Hva kan det kristne livssynet tilby for å styrke formål og grunnverdier i læreplanen? Som menneskeverd, identitet, mangfold, kritisk tenkning, etisk bevissthet, skaperglede, respekt for naturen, og medvirkning i samfunnet.

Årets tema er: Fortelling og mening – C.S. Lewis om fortellingen som formidler av kristen tro og sannhet

  • Tom Arne Møllerbråten innleder til samtale om hvordan gjenoppdage fortellingen i klasserommet. Han er utdannet lektor med hovedfag i kristendom. Han jobber som lærer på Sagavoll Folkehøgskole og underviser i apologetikk, kristen tro og tvil og bibelfag.
  • Samlingen ledes av Damaris Skole ved Stig Tore Aaberg, tidl. lærer ved Drottningborg vgs, nå rådgiver ved NLA Høgskolen og i Damaris Skole.

Program og påmelding

Print Friendly, PDF & Email